Voorlopig geen herstart (update)

De huidige protocollen voor sportclubs opgelegd door Sportoase laten ons niet toe om het zwemmen in clubverband veilig te organiseren op een haalbare wijze.

Bij nieuwe versoepelingen en een hernieuwing van de protocollen wordt er een nieuwe haalbaarheidsstudie gedaan door het bestuur.

Indien je toch wenst te zwemmen, kan je steeds gaan vrij zwemmen onder de algemene voorwaarden van Sportoase.